Beboerbladet

Beboerbladet udgives af afdelingsbestyrelsen, Ejendomskontoret og Områdesekretariatet i Lundtoftegade. Bladet udkommer 6 gange om året.

Bladet udgives i en trykt udgave der uddeles til samtlige husstande.

2017

Nr. 1

2016

Nr. 6

Nr. 5

Nr. 4

Beboerguiden

Udkommer 10 gange årligt og uddeles den sidste uge i månederne med undtagelse af juli og december.

Indlæg sendes til mediegruppenlundtoftegade@gmail.com.

Juni 2017

Maj 2017