Vedligeholdelse

Når du bor i Lundtoftegade er det dit ansvar at passe godt på din bolig. Hvis du ikke vedligeholder din bolig og sørger for, at den er i god stand, skal du betale for at få udbedret skaderne, når du flytter - og det kan blive rigtigt dyrt.

Du kan læse mere om reglerne for vedligeholdelse af din bolig i Vedligeholdelsesreglementet, som kan downloades fra KABs hjemmeside

Få dækket vedligeholdelsesudgifterne
Din lejlighed har en vedligeholdelseskonto, som du kan bruge til at dække udgifterne til indvendig vedligeholdelse af din bolig f.eks. maling, tapetsering, gulvafslibning og lakering. Husk at Ejendomskontoret skal godkende ændringerne, før du kan få lov til at bruge penge fra vedligeholdelseskontoen.

Senest 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning, og hver gang der er foretaget udbetalinger fra boligens konto, får du meddelelse om, hvor stort et beløb der er til rådighed på kontoen.

Installationer

Du har ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen, herunder ret til at opsætte antenne for at modtage radio- og tvprogrammer, samt installation af hårde hvidevarer.

Du skal alid give ejendomskontoret besked, inden du foretager installationen.

Du kan downloade reglerne for installationer fra KAB's hjemmeside