Råderet

Med råderet har du mulighed for at foretage ændringer og forbedringer i din bolig. Så kan du præge dit hjem, som du ønsker det. Du bestemmer selv, hvad du vil ændre. Det er også dig, der sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. 

For alle ændringer og forbedringer gælder, at de skal være rimelige og hensigtsmæssige. De må ikke ændre boligen, så den ikke længere har karakter af almen bolig. Din boligorganisation kan desuden kræve, at visse typer af ændringer skal reetableres ved fraflytning.

Godkendelse af ændringer og forbedringer

Ændringer og forbedringer skal godkendes først. Du skal derfor starte med at henvende dig på ejendomskontoret, før du sætter arbejdet i gang. 

På KAB's hjemmeside kan du downloade Lundtoftegades råderetskatalog