Parabolregler

Man kan opsætte en parabol hvis man ikke kan nedtage de ønskede kanaler over ejendommens fællesantenneanlæg. Dog skal følgende regler overholdes:
- Man skal selv afholde alle udgifter forbundet med monteringen.
- Parabolen skal monteres på taget eller på altanen – se husordenen for yderligere oplysninger.
- Arbejdets skal udføres håndværksmæssigt korrekt.
- Ejendomskontoret kan ikke drages til ansvar ved evt. skader forårsaget af parabolen.
- Ejendommens elektriker skal godkende monteringen før det tages i brug.
- Man skal indbetale et depositum på kr. 1.500,- til dækning af omkostninger til reparation og evt. reetablering ved fraflytning.
- Samtidig skal der indbetales kr. 500,- til godkendelse af monteringen af vores elektriker.
- Depositummet skal indbetales på ejendomskontoret før arbejdet sættes igang.
- Der skal være tegnet ansvarsforsikring (indboforsikring), der dækker skader forårsaget af antenne/parabol.
- Forsikringspolice skal fremvises på ejendomskontoret ved indbetaling af depositum.
- Selskabet kan en gang årligt forlange at få udleveret kopi af forsikringspolicen.
- Det anbefales at gøre brug af afdelingens el-installatør.
- Hvis du gør brug af afdelingens installatør og kan fremvise en faktura fra vores elektriker på montering kan du/I få 500,- kr. retur.
- Der må kun monteres 1 parabol pr. lejemål.