Indflytning

Indflytningssyn
Inden 4 uger fra overtagelse af lejemålet (kontraktdato) foretager ejendomskontoret et indflytningssyn. Hvis du har bemærket skader eller mangler i boligen, skal du gøre opmærksom på det. Skaderne eller manglerne vil enten blive udbedret eller skrevet op i en indflytningsrapport, så du ikke kommer til at hæfte økonomisk ved fraflytning.
Kan du ikke selv deltage i indflytningssynet, kan du give fuldmagt til en anden person. Du får udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Istandsættelse
AKB’s boliger er genbrugsboliger, som er præget af normal slid og ælde. Når boligen fraflyttes, istandsættes kun de skader, som skyldes misligholdelse. I afsnit Vedligeholdelse kan du se, hvordan du kan benytte vedligeholdelseskontoen. Du kan bruge penge fra vedligeholdelseskontoen fra den dag, du overtager boligen.
Hvis der skal foretages istandsættelse for fraflytters regning, vil det ske umiddelbart efter, at du har overtaget boligen. Ejendomskontoret kan give dig nærmere oplysninger herom.

Nøgleudlevering
Nøgler til boligen, blokken og vaskeri kan afhentes på ejendomskontoret, fra den dag boligen overtages(kontraktdatoen). Indflytning kan finde sted på overtagelsesdagen fra klokken 12.00. Ved afhentning af nøgler skal du fremvise kontrakt og kvittering for indbetaling af kontraktbeløbet.

Har du, ved indflytning, behov for at komme ind på området med flyttebil, kan du mod kontant betaling på 1.000,00 kr. få udleveret en bom-nøgle på Ejendomskontoret. Betalingen er et depositum og nøglen skal derfor afleveres igen efter brug. Denne bom-nøgle kan evt. udleveres ved afhentning af nøgler til lejemålet.

Spørgeskema
Efter indflytningen vil du få tilsendt et spørgeskema, hvor vi beder dig svare på, om du har været tilfreds med vores service i forbindelse med indflytningen. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er, at vi får mulighed for at forbedre vores service.

Tilmelding af el og varme
Inden du flytter ind, skal du foretage aflæsning af el-måler og sende aflæsningsresultatet til Dong, Vognmagergade 8, 1120 København K sammen med en meddelelse om, at du har overtaget boligen. Varmemåleren er aflæst, inden du flytter ind, og du skal derfor ikke foretager dig yderligere.

Læs mere om indflytning på KAB's hjemmeside