Husleje

Beboerdemokratiet i den enkelte boligafdeling fastsætter selv huslejen. Det sker i forbindelse med vedtagelse af årets budget på afdelingsmødet i september. Huslejen er omkostningsbestemt. Det betyder, at der kun kan opkræves en husleje, der præcist svarer til boligafdelingens udgifter.

Sådan betaler du husleje
Du modtager dit første girokort til huslejebetaling sammen med din kontrakt. Du kan vælge at betale girokortet på posthuset, i din bank eller via netbank.

Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til Betalingsservice (Nets). Det betyder, at din husleje bliver opkrævet og betalt automatisk.

Tilmelding til Betalingsservice kan ske i din bank eller via netbank. Alle oplysninger til brug for tilmelding til Betalingsservice fremgår af dit girokort til huslejebetaling.

Bagud med huslejen
Hvis du i en enkelt måned ikke kan skaffe penge til huslejen, bør du hurtigst mulig kontakte KAB´s huslejeafdeling.

Varsling af stigninger
Stigninger i huslejen skal meddeles skriftligt med 3 måneders varsel, mens ændring i varmeopkrævningen kan ske med 1 måneds skriftligt varsel.