Hvad laver afdelingsbestyrelsen

I alle almene boligområder i Danmark, skal der ifølge loven være en afdelingsbestyrelse.

Afdelingsbestyrelsen handler på vegne af beboerne, som vælger medlemmer til bestyrelsen hvert år på afdelingsmødet i september. Medlemmerne har det politiske ansvar for, at beboernes ønsker til driften af Lundtoftegade varetages, og administrationen har ansvaret for at udføre opgaverne efter de aftaler der indgås. Boligselskabet AKB, København har til opgave at sikre, at afdelingsbestyrelsen arbejder indenfor lovens rammer.

Af afdelingsbestyrelsens opgaver kan nævnes:

- At medvirke til at lægge budget

- At følge forbruget af budgettet

- At afholde afdelingsmøder (beboermøder) sammen med administrationen

- Årligt at lave aftaler om de opgaver administrationen skal varetage

- At følge byggesager

Du kan lære mere om beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsens opgaver i KAB-filmen om at bo i en almen boligafdeling