Afdelingsbestyrelsen

På denne side kan du finde alle relevante informationer om den beboervalgte afdelingsbestyrelse for Lundtoftegade. Du kan også læse om beboerdemokratiet og finde referater fra afdelingsbestyrelsens møder.