Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er din mulighed for indflydelse i din boligafdeling. 

Beboerdemokratiet i den enkelte boligafdeling er bygget op omkring afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på et afdelingsmøde, og afdelingsbestyrelsen varetager det løbende samarbejde med den lokale administration.
Du kan læse om afdelingsbestyrelsen her.

Beboerne i afdelingen træffer på afdelingsmøder selv beslutning om bl.a.:

  • Hvilke vedligeholdelses-, forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang
  • Indretning af legepladser og brug af fællesarealer

  • Antal tv-kanaler

  • Tilskud til beboeraktiviteter og beboerklubber samt til afdelingsbestyrelsens udgifter

  • Afdelingens standard for renholdelse og beboerservice

  • Rammerne for beboernes råderet og godtgørelse ud over lovgivningens minimumsregler

  • Budget, huslejestørrelse og vaskeripriser

Se referater fra afdelingsmøder her

Du kan læse mere om beboerdemokrati på AKB, Københavns hjemmeside her og på KAB's hjemmeside her