Trivselsklubber

Alle blokkene i Lundtoftegade har en trivselsklub, hvor man mødes til hyggeligt samvær.

De er for beboere, som ønsker socialt samvær med andre beboere i Lundtoftegade.