Vil du være frivillig?

Lektiecafeer, familieaktiviteter, julefester og meget andet måtte aflyses, hvis ikke det var for de frivillige. Frivillige er en stor ressource i Lundtoftegade – både i kraft af deres store engagement og den arbejdstid de lægger, men også i kraft af deres lokale kendskab og netværk.

Der er mange muligheder for at være frivillig i Lundtoftegade. Du kan starte aktiviteter eller projekter selv eller blive tilknyttet allerede eksisterende aktiviteter. Ring til Områdesekretariatet på tlf: 30 87 45 00. Du kan også kontakte afdelingsbestyrelsen for Lundtoftegade i træffetiden i Beboerhuset, Lundtoftegade 41B, tirsdage i ulige uger mellem 18.00 – 19.00.