Helhedsplanen 2017 - 2020

Lundtoftegade er en del af Helhedsplanen 2017 - 2020, der også omfatter boligområderne Titanparken og Lundtoftegården. Den er blevet til i et samarbejde mellem de tre boligområder, de lokale administrationer, projektlederen for Områdesekretariatet, KAB’s administration og medarbejdere i de relevante kommunale forvaltninger. Boligselskabet AKB, København har indgået kontrakter om udvalgte indsatsområder med Københavns Kommune, og på den baggrund er der blevet udarbejdet en helhedsplan, som løber frem til udgangen af 2020.

Helhedsplanen har følgende indsatsområder:

- Tryghed

- Kriminalpræventiv indsats

- Uddannelse og beskæftigelse

- Forebyggelse / forældreansvar