Helhedsplanen

Helhedsplanen 2012 - 2016 er blevet til i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade, den lokale ejendomsleder, projektlederen for Områdesekretariatet, KAB’s administration og medarbejdere i de relevante kommunale forvaltninger. Boligselskabet AKB, København har indgået kontrakter om udvalgte indsatsområder med Københavns Kommune, og på den baggrund er der blevet udarbejdet en helhedsplan, som løber frem til udgangen af 2016.

Helhedsplanen har følgende indsatsområder:
– Børn, unge og familier
– Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
– Beboernetværk, inddragelse og demokrati
– Kultur og fritid
– Udsatte grupper
– Image og kommunikation
Læs hele helhedsplanen for AKB Lundtoftegade 2012 – 2016: Helhedsplanen AKB Lundtoftegade