Ansøgningsudvalget

Hos Ansøgningsudvalget kan du søge penge til aktiviteter. Ansøgningsudvalget råder over en årlig pulje på 150.000 kr. Beboere, foreninger og lokale medarbejdere kan søge midler fra puljen til aktiviteter i Lundtoftegade.

Formålet med puljen er at støtte den positive udvikling af aktiviteter i Lundtoftegade, herunder netværk, frivilligt arbejde samt nye og gamle traditioner. Ansøgningsudvalget bestyres af afdelingsbestyrelsen i samarbejde med Områdesekretariatet.

Du kan få et ansøgningsskema ved at henvende dig i Områdesekretariatet i Lundtoftegade 21A.

Du kan også henvende dig til afdelingsbestyrelsen i den åbne træffetid i Beboerhuset, tirsdage 18.00 – 19.00 i ulige uger eller på mail: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com.

Ansøgningsudvalget prioriterer aktiviteter og arrangementer:

- Som er til gavn for udviklingen i AKB Lundtoftegade

- Som samler beboere på tværs af social og etnisk baggrund, alder og køn

- Som er åbne for alle beboere

- Som er nyskabende og eksperimenterende

Hvad støtter udvalget ikke?

- Varige driftsudgifter ved voksenaktiviteter, dog er der mulighed for støtte til nyere netværk

- Aktiviteter hvor størstedelen af deltagerne bor udenfor Lundtoftegade

- Ferier og ture med overnatning

- Aktiviteter med udelukkende religiøst eller politisk indhold

Kriterier for tildeling af puljemidler:

- Aktiviteten skal annonceres mindst to uger før tilmeldingsfrist eller afholdelse. Enten ved opslag i opgangene eller ved indlæg i Nyhedsbrevet.

- Der skal som hovedregel opkræves egenbetaling eller medlemsgebyr for deltagelse i aktiviteten. Deltagere som ikke bor i Lundtoftegade skal betale en merpris på 50%.

- Ved større arrangementer må der meget gerne blive skrevet en artikel til Nyhedsbrevet – gerne med billeder. Nørrebrobyggerne vil gerne hjælpe med at skrive teksten.

- Ansøger skal aflevere regnskab med originale kvitteringer og dokumentation for egenbetaling samt en evaluering af aktiviteten (gerne med billeder) senest en måned efter afholdelse.