Blokråd

Blokrådenes formål er at styrke beboernes indflydelse, medbestemmelse samt trivsel i egen blok.

Blokrådene har ansvar for at lægge planer for vedligehold og udvikling af udearealerne i nærheden af deres blokke. Blokrådene råder hvert år over et fast beløb til deres arbejde. Mindst en gang om året afholdes der et blokmøde med valg til blokrådet.

Man skal være medlem for at være med til at tage beslutninger – men alle beboere i kan stille forslag hos kontaktpersonen. 

Det koster ikke noget at være medlem af et blokråd. .

Der er pt oprettet lokale blokråd for:

Blok AB, Lundtoftegade 67 - 81

Kontaktperson: John Christiansen, 67, 1. tv.

 

Blok CD, Lundtoftegade 49 - 65

Kontaktperson: Susie Lorenzen, 61, 10.tv.

 

Blok G, Lundtoftegade 9 - 19

Kontaktperson: Jeanette Allen, 13, 2.tv.

 

Se vedtægter for blokråd her