Blokråd

Blokrådenes formål er at styrke beboernes indflydelse, medbestemmelse samt trivsel i egen blok.

Blokrådene har ansvar for at lægge planer for vedligehold og udvikling af udearealerne i nærheden af deres blokke. Blokrådene råder hvert år over et fast beløb til deres arbejde. Mindst en gang om året afholdes der et blokmøde med valg til blokrådet.