Aktiviteter

I Lundtoftegade er der mange forskellige aktiviteter og foreninger for både børn, unge og voksne. En stor del af disse er 100 % beboerdrevne og en del er etableret i samarbejde med NørreBrobyggerne.

Når du skal lave din egen aktivitet, skal du følge spillereglerne for afdelingens foreninger og aktiviteter, som er blevet vedtaget til et afdelingsmøde, dvs. af Lundtoftegades beboere i fællesskab. Dem kan du downloade og læse her.

Hvis du skal søge om penge og lokale til din forening eller aktivitet, er der nogle retningslinjer, du skal følge. Dem kan du downloade og læse her.

Du skal desuden udfylde et ansøgningsskema og efter aktiviteteten er afholdt, skal du udfylde et evalueringsskema: Download ansøgningsskema og download evalueringsskema.

Nedenfor er der en liste over foreninger og aktiviteter, hvor du kan se en kort beskrivelse af hvert emne ved at klikke på det. Er du interesseret i at høre mere, så kontakt afdelingsbestyrelsen

Blokråd - har ansvar for at lægge planer for vedligehold og udvikling af udearealerne i nærheden af deres blokke. 

Bogklubben - her kan man komme og bytte bøger gratis, drikke kaffe og hygge. Man kan også låne bøger på ubestemt tid.

Festkorpset - planlægger og udvikler ideer til arrangementer i Lundtoftegade.

Flittige hænder - her laver man håndarbejde i socialt samvær, og man kan få hjælp hvis håndarbejdet driller.

Fædrenetværket - handler om socialt samvær, debatter og ture.

Fælleshaven - sammen passer beboerne Haven, hvor der bliver lavet forskelligt praktisk arbejde og snakket og hygget.

Katteudvalget - udvalget passer de vilde katte, der holder til i Lundtoftegade. Der skal handles foder til kattene, der fodres hver dag. Ved sygdom skal de til dyrlæge. Alle katte skal også steriliseres.

Kondiklubben - her har du mulighed for at træne ved løbebånd, styrketræne mv.

Kvindeklubber - i Lundtoftegade eksisterer der forskellige kvindeklubber: "Daryeel - klub for somaliske kvinder", "Den marokanske kvindeklub", "De røde roser - klub for tyrkiske/kurdiske kvinder". Klubberne holder til i fælles lokaler under det store vaskeri i nr. 43.

Natteravnene - er med til at gøre det trygt at bo i Lundtoftegade ikke mindst for børn og unge der er ude i nattelive. Der bliver vandret hver fredag og lørdag fra kl. 22.45. Man går ifølge en vagtplan – altid 3 personer sammen iført de særlige gule jakker og vandrer så rundt og hjælper i nattelivet. Natteravnenes formål er at skabe tryghed ved at være tilstede. Derudover mødes man til møder og socialt samvær, fx juleafslutning.

Pensionistklubben - Pensionistklubben afholder banko med smørrebrød ti gange om året i beboerhuset – det foregår den 2. onsdag i måneden, dog er der lukket i sommermånederne. Der er mad fra 11.30 – 13.00, derefter bankospil og lotteri frem til kl. 17.00. Pensionistklubben arrangere også ture 1 – 2 gange om året, fx til Bakken, Den Blå Planet eller andet.

Til Vægs - er med til at arrangere kunstprojekter i Lundtoftegade på de opsatte video-skærme i bebyggelsen. Følg Til Vægs på Facebook.

Trivselsklubber - alle blokkene i Lundtoftegade har en trivselsklub, hvor man mødes til hyggeligt samvær. De er for beboere, som ønsker socialt samvær med andre beboere i Lundtoftegade.

Træ og cykelværksted - Træ og cykelværkstedet har åbent hver tirsdag kl. 19 - 21. Sted: Blok G ved nr. 19