Aktiviteter

I Lundtoftegade er der mange forskellige aktiviteter og foreninger for både børn, unge og voksne. En stor del af disse er 100% beboerdrevne og en del er etableret i samarbejde med Nørrebrobyggerne.

Nedenfor er der en liste over foreninger og aktiviteter, hvor du kan se en kort beskrivelse af hvert emne ved at klikke på det. Er du interesseret i at høre mere så kontakt afdelingsbestyrelsen

Blokråd - har ansvar for at lægge planer for vedligehold og udvikling af udearealerne i nærheden af deres blokke. 

Bogklubben - her kan man komme og bytte bøger gratis, drikke kaffe og hygge. Man kan også låne bøger på ubestemt tid.

Festkorpset - planlægger og udvikler ideer til arrangementer i Lundtoftegade. Festkorpset har allerede en række traditioner: Påskefrokost, 3 dages fest, julearrangement, fastelavn, sommerfest, områdefest osv. 

Flittige hænder - her laver man håndarbejde i socialt samvær, og man kan få hjælp hvis håndarbejdet driller.

Fædrenetværket - handler om socialt samvær, debatter og ture.

Fælleshaven - sammen passer beboerne Haven, hvor der bliver lavet forskelligt praktisk arbejde og snakket og hygget.

Katteudvalget - udvalget passer de vilde katte, der holder til i Lundtoftegade. Der skal handles foder til kattene, der fodres hver dag. Ved sygdom skal de til dyrlæge. Alle katte skal også steriliseres.

Kondiklubben - her har du mulighed for at træne ved løbebånd, styrketræne mv.

KulturMix - er en helt traditionel aftenskole med et bredt udvalg af kurser og foredrag, der har et samarbejde med Lundtoftegade. Se mere her

Kvindeklubber - i Lundtoftegade eksisterer der forskellige kvindeklubber: "Daryeel - klub for somaliske kvinder", "Den marokanske kvindeklub", "De røde roser - klub for tyrkiske/kurdiske kvinder". Klubberne holder til i fælles lokaler under det store vaskeri i nr. 43.

Natteravnene - er med til at gøre det trygt at bo i Lundtoftegade ikke mindst for børn og unge der er ude i nattelive. Der bliver vandret hver fredag og lørdag fra kl. 22.45. Man går ifølge en vagtplan – altid 3 personer sammen iført de særlige gule jakker og vandrer så rundt og hjælper i nattelivet. Natteravnenes formål er at skabe tryghed ved at være tilstede. Derudover mødes man til møder og socialt samvær, fx juleafslutning.

Pensionistklubben - Pensionistklubben afholder banko med smørrebrød ti gange om året i beboerhuset – det foregår den 2. onsdag i måneden, dog er der lukket i sommermånederne. Der er mad fra 11.30 – 13.00, derefter bankospil og lotteri frem til kl. 17.00. Pensionistklubben arrangere også ture 1 – 2 gange om året, fx til Bakken, Den Blå Planet eller andet.

Til Vægs - er med til at arrangere kunstprojekter i Lundtoftegade på de opsatte video-skærme i bebyggelsen. Følg Til Vægs på Facebook.

Trivselsklubber - alle blokkene i Lundtoftegade har en trivselsklub, hvor man mødes til hyggeligt samvær. De er for beboere, som ønsker socialt samvær med andre beboere i Lundtoftegade.

Træ og cykelværksted - Træ og cykelværkstedet har åbent hver tirsdag kl. 19 - 21. Sted: Parterregangen i blok E, lokale EP4